Tézy legislatívnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku

Dátum publikácie: 1. februára 2011

Ministerstvu spravodlivosti sme zaslali Tézy legislatívnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku napĺňajúcej čl. 9.3 a čl. 9.4 Aarhuského dohovoru, ktoré sa týkajú rozširovania prístupu verejnosti k súdom.

Prečítajte si celé znenie našich téz

Share This