Výber sudcov na Slovensku

Dátum publikácie: 2013
Autor: Kristína Babiaková

V analýze sa venujeme vybraným častiam slovenskej právnej úpravy výberových konaní na sudcov a predsedov súdov, ktorých interpretácia bola v minulosti predmetom odbornej diskusie. Zamerali sme sa na podmienky prístupu k funkcii sudcu, transparentnosť výberu sudcov a predsedov súdov, zloženie orgánu zodpovedného za výber sudcov a predsedov súdov, kritériá výberu sudcov a predsedov súdov a niektoré procesné aspekty výberových konaní. Pri každom z vybraných aspektov predkladáme porovnanie s právnymi úpravami vybraných krajín, s medzinárodnými štandardami a zohľadňujeme pri nich konkrétne zmeny právnej úpravy výberových konaní alebo v jej aplikácii.

Prečítajte si celú publikáciu

Share This