Výber ústavných sudcov – zborník z konferencie

Dátum publikácie: 2018
Autor: Peter Wilfling

Vo februári 2019 dôjde k výmene deviatich z trinástich sudcov Ústavného súdu SR. Zmení sa veľká väčšina ústavných sudcov a výsledkom fakticky bude nový ústavný súd. Ako zabezpečiť, aby sa ústavnými sudcami stali najlepší kandidáti? Je v ústave potrebné podrobnejšie špecifikovať predpoklady na výkon funkcie ústavného sudcu? Aké požiadavky by mal spĺňať ústavný sudca?

Pozrite si celú publikáciu.

Share This