Zodpovednosť verejných činiteľov

Dátum publikácie: apríl 2011
Autori: Zuzana Čaputová, Juraj Gyarfáš

Je na Slovensku dostatočne vyvodzovaná zodpovednosť za nezákonný výkon právomoci verejnými činiteľmi? Aká je právna úprava v tejto oblasti? Máme vytvorené inštitucionálne predpoklady na vyvodzovanie zodpovednosti? Aká je právna úprava a aplikačná prax v zahraničí? Odpovede na uvedené otázky sa pokúsi priniesť táto analýza. Je v nej zhrnutá slovenská právna úprava týkajúca sa trestnej, disciplinárnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu niektorých skupín verejných činiteľov. Zároveň je súčasťou analýzy právna úprava zodpovednosti verejných činiteľov v Spolkovej republike Nemecko, Rakúskej republike a niektorých inštitútov Spojených štátoch amerických.

Prečítajte si celú publikáciu

Share This