Odpoveď Štefanovi Holému: Nie je to komické, je to tragické

Podpredseda vlády Štefan Holý označil našu výzvu na zmenu Legislatívnych pravidiel vlády, ktorú dnes podporuje už viac ako 90 organizácií, za absurdnú a v rozpore so zákonom.

Dokázali by sme ešte rozumieť tomu, že výzva, aby vláda nekomplikovala ľuďom právo pripomienkovať návrhy zákonov, môže byť pre Štefana Holého absurdná.

No to, že podpredseda vlády pre legislatívu označil výzvu na zachovanie dnes platných pravidiel legislatívneho procesu za protizákonnú, môže mať len dve vysvetlenia – buď Štefan Holý našu vývzu vôbec nečítal alebo jej len neporozumel.

V oboch prípadoch radi pomôžeme a pokúsime sa konfrontovať vyjadrenia úradu podpredsedu vlády zverejnené v TASR s realitou:

 

Skoro ako nástenkový tender

„Nie je pravda, že Legislatívne pravidlá vlády SR boli zmenené potichu. Návrh na zmenu bol predmetom pripomienkového konania v októbri minulého roka a žiadna z mimovládnych organizácií k tomuto neuplatnila pripomienku.

Ak by si na úrade Štefana Holého prečítali okrem názvu našej tlačovej správy aj celé znenie výzvy, tak by tam našli túto vetu:

“Vláda túto zásadnú zmenu prijala bez toho, aby ju s verejnosťou vopred prerokovala alebo ju aspoň rozumným spôsobom vopred informovala a nespoliehala sa pritom len na formálne procesy.”

Inak povedané, zmena Legislatívnych pravidiel vlády je tak výrazný zásah do práv občanov, že informovať o nej len formálnym pripomienkovým konaním je niečo podobné, ako zverejniť tender na nástenke chodby ministerstva. Len nech si to nikto nevšimne.

V normálnej demokratickej spoločnosti by zmene spôsobu pripomienkovania návrhov zákonov mala predchádzať široká odborná diskusia za účasti zástupcov vlády, verejnosti, či odborníkov na informatizáciu. Ešte horšou správou, než že takáto diskusia neprebehla, je, že podpredseda vlády stále považuje takýto postup za správny. A to sa táto vláda ešte stále označuje za prodemokratickú a protikorupčnú.

„Každý, kto chce zaslať pripomienku, si predtým musí naštudovať materiál na Slov-lexe, tento stav platí už viac ako šesť rokov,“ 

To je pravda – návrhy zákonov sa zverejňujú na Slov-lexe a tento fakt nikto nikdy nespochybnil. My upozorňujeme na niečo celkom iné – zásadnou komplikáciou totiž je, ak pripomienky k zákonom budú musieť ľudia zverejniť priamo a len na portáli Slov-lex a na rovnakom webe budú musieť aj zbierať podpisy na podporu svojich pripomienok. Prečo je to problém? To vysvetľuje hneď nasledujúci nadpis:

Registrácia je len začiatok nekonečného utrpenia

Registrácia na portál Slov-lex je tak triviálna ako registrácia na akomkoľvek e-shope.”

O tomto tvrdení by odborníci na užívateľský dizajn webových stránok mohli polemizovať, lebo nie je veľa e-shopov kde musíte čakať 4 hodiny na manuálne schválenie registrácie, tak, ako je to bežné na Slov-lexe. Samotná registrácia je však len začiatok. Skutočným utrpením je samotné používanie tohto komplikovaného, neprehľadného webu s množstvom chýb.

Smutné príbehy mnohých bežných ľudí, ktorí sa s týmto produktom digitalizácie štátnej správy stretli po prvýkrát, sú najlepším dôkazom, že Slov-lex nemôže byť ani omylom vhodným nástrojom na to, aby zastrešoval všetky pripomienky ku všetkým zákonom, ktoré sa na Slovensku prijímajú.

Skutočný problém je však ešte iný. Prístup k základným právam by ani Štefan Holý nemal prirovnávať k online nakupovaniu. V demokracii majú politici povinnosť zabezpečiť všetkým občanom rovnaké možnosti na uplatnenie základných práv. Rozhodnutie obmedziť možnosť pripomienkovať návrhy zákonov len cez internet, oberá o základné práva nemalú časť občanov, ktorí dnes nemajú na internet prístup, alebo ktorým chýbajú počítačové zručnosti na používanie Slov-lexu.

Nie je to komické, je to tragické

“Argumentácia dĺžkou príručky, ktorá je k celému portálu Slov-lex a nielen k tejto jednej funkcionalite, je priam komická.”

Tu by sme radi vysvetlili, že nejde o argument, ale len o anekdotický príklad, ktorý ilustruje aký komplikovaný a uživateľsky neprívetivý systém je Slov-lex. Web, ku ktorému potrebujú jeho používatelia stostranový manuál, je jednoducho zle navrhnutý a zle naprogramovaný. A vybrať práve takýto web ako jediný nástroj na pripomienkovanie zákonov je priam tragické rozhodnutie. 

Výzva vláde

Pre všetky vyššie uvedené dôvody žiadame, aby vláda prehodnotila svoju zmenu a vrátila Legislatívne pravidlá vlády do stavu, ktorý umožňuje vyjadrovať sa k návrhom zákonov či vyhlášok každému obyvateľovi a obyvateľke Slovenska a nielen vybranej skupine.

 

 

Výzvu podporujú

VIA IURIS, Slovensko Digital, Cyklokoalícia, Chceme zdravú krajinu o. z., PRALES o.z., Inštitút ochrany prírody B.Bystrica, OZ pre Dolinu, Cykloplatforma Slovensko, o.z., Greenpeace, Ing. Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Karpatský rozvojový inštitút, VLK Východné Karpaty, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, OZ SOSNA, Nadácia Ekopolis, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o., Nadácia Zastavme korupciu, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Iniciatíva Bratislava otvorene, Klíma ťa potrebuje, Slovenská klimatická iniciatíva, OZ Sytev, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Znepokojené matky, OZ Servisné centrum Ekofóra, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Centrum dobrovoľníctva, n.o., Mareena, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, OZ Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstvam, Občan, demokracia a zodpovednosť, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Klub Prieskumník – Pathfinder, Centrum pre filantropiu n.o., Klub Detskej Nádeje, Dobrovoľnícka skupina Vŕba, OZ Za dôstojnú Radvaň, Slovenská humanitná rada, Združenie Slatinka, OZ CEPTA, ZO SZOPK č. 6, STUŽ / SR, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií, OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), PDCS, o.z., Poradňa pre občianske a ľudské práva, Ženské kruhy, AROPANE o.z., Priatelia Zeme – SPZ, Klimatická koalícia, Amnesty International Slovensko, Možnosť voľby, o.z., Centrum sociálnych služieb KA, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA – Bratislava, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR (APSS SR), Prešovské dobrovoľnícke centrum, OZ Vagus, Depaul Slovensko, n.o., Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Relevant n.o., Krajské autistické centrum Prešov, n.o., Karpatská nadácia, Človek v ohrození, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Komunitná nadácia Zdravé mesto, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Návrat, o. z., OZ Pro felis, Ochrana dravcov na Slovensku, ALTERNATÍVA-CNŽ, n.o., Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Nadácia DEDO, ZO SZOPK Košice 2013, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, oz. Senica 2.0, Ženská loby Slovenska, Trenčianska nadácia, Asociácia pre duševné zdravie, o . z., DODS,o. z., Post Bellum, WWF Slovensko, Fórum centrum pre regionálny rozvoj, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rada mládeže Slovenska, Vidiecky parlament, Priatelia Zeme-CEPA, OZ Odyseus, Nadácia Pontis, Slovenská ornitologická spoločnosť – BirdLife Slovensko, Inštitút Mateja Bela

Tlačová správa VIA IURIS

Tlačová správa VIA IURIS

Kontakt pre médiá

E-mail: media@viaiuris.sk

Share This