Reakcia organizácie VIA IURIS na novelu zákonov týkajúcich sa prokuratúry

Národná rada schválila v stredu 15/07/20 v mnohých ohľadoch prelomovú novelu zákonov týkajúcich sa voľby a odvolania generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Prináša viaceré pozitívne opatrenia pre to, aby sa úrad oboch najvyšších prokurátorských funkcií otvoril a výkon funkcií skvalitnil. Mnohé zo schválených návrhov korešpondujú s tým, čo sme navrhovali aj vo VIA IURIS.

Významne sa rozšíril okruh navrhovateľov na kandidátov na generálneho či špeciálneho prokurátora a zásadným spôsobom sa zmenil výberový proces – na najvyšších prokurátorov sa kladú nároky aj ohľadom ich morálnych vlastností a doterajšieho života, musia predložiť motivačný list, generálny prokurátor dokonca aj víziu riadenia a rozvoja prokuratúry, kandidáti musia absolvovať verejné vypočutie v ústavnoprávnom výbore, kde sa okrem poslancov môže zúčastniť a zapojiť aj zástupca prezidenta a verejnosť tak môže spoznať uchádzačov aj s ohľadom na ich doterajšie pracovné a odborné skúsenosti. Takáto úprava reflektuje skutočnosť, že pozícia generálneho a špeciálneho prokurátora je mimoriadne dôležitá a v mnohom určujúca jednak pre vyšetrovanie trestnej činnosti, ako aj pre dohliadanie nad dodržiavaním zákonov orgánmi verejnej moci.

V schválenom zákone sú však aj diskutabilné úpravy, ktoré by si vyžadovali viac času a hľadania najlepšieho riešenia. Jednou z nich je nový mechanizmus zániku funkcie generálneho aj špeciálneho prokurátora, ak svoju funkciu prestanú vykonávať riadne, čestne, nestranne alebo nezávisle. Počas legislatívneho procesu do tohto mechanizmu síce pribudla možnosť, že sa pred rozhodnutím prezidenta k odvolávaniu môže vyjadriť aj Rada prokurátorov, dvojkoľajnosť vo vzťahu k disciplinárnemu konaniu však odstránená nebola. A tak stále nie je zrejmé, kedy bude konať národná rada a kedy disciplinárny súd.

Zároveň je škoda, že poslanci nezmenili zákonnú úpravu a neznížili potrebný počet poslancov, ktorí môžu iniciovať disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi a ponechali doterajšiu úpravu potrebných 3/5 poslancov (teda 90 poslancov). Znížením počtu napríklad na 1/5 (30 poslancov) by sa zjednodušilo iniciovanie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi.

Poslanci ponechali iba všeobecnú požiadavku ohľadom praxe kandidáta na generálneho či špeciálneho prokurátora (15 rokov právnickej praxe) bez toho, aby táto prax bola nejako kvalifikovaná (napr. aspoň časť z 15 rokov by musel kandidát pôsobiť ako prokurátor, sudca či advokát). Pre účely špeciálneho prokurátora sa síce vylučuje notárska skúška, čo však pôsobí skôr rozpačito ako zrozumiteľne. Tiež je vidno, že rozšírenie úpravy voľby a odvolania na špeciálneho prokurátora sa do novely dostalo až v druhom čítaní a neprešlo podrobnejšou diskusiou, ktorá mohla vychytať duplicity a nejasnosti.

 

 

 

Mohlo by Vás zaujímať aj:

Prečo by podľa VIA IURIS o návrhu na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie nemal rozhodovať len parlament?

Generálny prokurátor musí byť schopný pracovať naplno od prvého dňa v úrade

 

Share This