Slovensko má konečne plne funkčný ústavný súd

Dnes je deň „D“, kedy Slovensko a siedmi ústavní sudcovia spoznali mená svojich chýbajúcich kolegov – šiestich nových ústavných sudcov. Kým prezidentke na výber a vymenovanie ústavných sudcov stačili dva týždne, poslanci potrebovali až osem mesiacov na to, aby zvolili potrebný počet kandidátov. Tieto voľby boli výnimočné nielen kvôli veľkému počtu sudcov, ktorí sa menili (až 9 z 13), ale aj pre publicitu a záujem verejnosti, ktoré získali.

A tiež pre rad zvláštností, ktoré ich sprevádzali.
– Október 2018: na bizarnom rokovaní parlamentu o zmene spôsobu voľby ústavných sudcov sa poslanci Smeru a SNS na poslednú chvíľu snažili pozmeňovacím návrhom zásadne obmedziť úlohu prezidenta v celom procese. Zmena neprešla len vďaka chaosu, ktorý pri voľbe nastal.
– Február 2019: kvôli sporu, či bude voľba v parlamente verejná alebo tajná, hrozil pád vlády.
– Január – október 2019: bolo potrebných až päť volieb, deväť hlasovaní a 54 uchádzačov, kým sa podarilo konečne zvoliť 18 kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Slovenská realita ukazuje, že ústavný súd sa môže stať predmetom politického kupčenia. Vo VIA IURIS vnímame celú situáciu ešte citlivejšie, pretože už niekoľko rokov upozorňujeme na to, že systém voľby ústavných sudcov treba zmeniť. Čo sme pre to urobili?

Ešte v roku 2016 sme usporiadali konferenciu, na ktorej sme s ministerkou spravodlivosti, sudcami ústavného aj najvyššieho súdu, politikmi aj akademikmi hľadali odpovede na to, ako zabezpečiť výber čo najkvalitnejších ústavných sudcov. Pripravili sme návrhy, ktoré podporilo takmer 50 rešpektovaných právnických osobností. I keď na zásadnej zmene systému voľby sa parlament nedokázal dohodnúť, aj vďaka našim návrhom zaviedol viacero opatrení, ktoré celý výberový proces zlepšili.

Pred aj počas procesu výberu sme zdôrazňovali potrebu kvalitných kandidátov či dôležitosť verejnej voľby v parlamente, ktorej malo predchádzať VEREJNÉ vypočutie uchádzačov. Od januára tohto roku sme tak mohli skutočne všetci naživo sledovať verejné „grilovanie“ záujemcov. Spolu s ďalšími odborníkmi na ústavné právo sme pripravili pre uchádzačov sadu otázok, ktoré nemali skúmať špecifické odborné učebnicové znalosti kandidátov, ale snažili sa odhaliť spôsob myslenia a hodnotové postoje potenciálnych kandidátov.

Samotná skutočnosť, že sa výber a vypočutie kandidátov, počas ktorého poslanci dostali naozaj dobrý podklad pre voľbu, dialo neporovnateľne podrobnejšie ako v minulosti, však akosi negarantovalo, že poslanci zobrali tento proces vážne. Zdá sa, že verejnosť (a oprávnene) prikladala voľbe nových ústavných sudcov oveľa väčšiu váhu ako tí, ktorí za ňu boli zodpovední.

Aj do budúcna preto máme v pláne navrhovať prijatie takých mechanizmov, ktoré by zabránili patovej situácii, aká vznikla pri tejto voľbe. Ústavný súd sa ako finálny garant spravodlivosti v právnom štáte obsadzuje s maximálnym rešpektom a vážnosťou. Vo VIA IURIS sme presvedčení o tom, že súboj za kvalitný a dôveryhodný ústavný súd je súbojom o charakter štátu.

Share This