Voľba policajného prezidenta

10 odpovedí na najčastejšie otázky k § 363 TP

Hoci o § 363 TP počul asi každý, je to predsa len komplikovaná právna téma. Preto sme spísali 10 odpovedí na najčastejšie otázky, ktoré sa nás ľudia pýtajú o § 363 TP a o cieľoch verejnej výzvy za jeho zmenu.


Chcete zrušiť § 363 TP?

Nie, nechceme ho zrušiť, ale navrhujeme jeho úpravy. Tento mimoriadny opravný prostriedok považujeme za veľmi dôležitú súčasť Trestného poriadku a bolo by chybou, keby bol zrušený.  Cieľom § 363 TP je prispieť k rýchlej náprave, ak je obvinený presvedčený, že polícia alebo prokuratúra vydala v prípravnom konaní nezákonné rozhodnutie. Dnes je však aplikácia § 363 TP mimoriadne netransparentná a nepredvídateľná, preto sme spolu s Nadáciou Zastavme korupciu spustili verejnú výzvu za zmeny § 363 TP, nie za jeho zrušenie.

Prečo § 363 TP vadí len vám?

Na nedostatky § 363 TP dlhodobo upozorňujú okrem nás aj iní odborníci či inštitúcie:

Maroš Žilinka pri verejnom vypočutí uchádzačov o pozíciu generálneho prokurátora hovoril, že by bolo dobré zaoberať sa § 363 TP, lebo robí šarapatu. Povedal tieto slová:

„Bolo by dobré zaoberať sa tým (§ 363 TP, pozn.) a ono je to aj v programovom vyhlásení vlády, to oprávnenie generálneho prokurátora zrušovať právoplatné rozhodnutia v prípravnom konaní, pretože toto nám hlavne na ÚŠP robilo posledné roky šarapatu…” 

zdroj: https://tv.nrsr.sk/archiv/ine/8/4273

 

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení, teda v dokumente, ktorý deklaruje jej politické priority na najbližšie volebné obdobie, zaviazala preskúmať možnosti zúženia § 363 TP:

“Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu.”

zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677

 

Európska komisia vo svojich odporúčaniach pre zlepšenie situácie v oblasti právneho štátu hovorí, že Slovensko by malo upraviť právomoci generálneho prokurátora:

“Odporúčame zlepšiť koordináciu medzi rôznymi orgánmi činnými v trestnom konaní a zabezpečiť objektivitu rozhodnutí prokuratúry, a to aj pokračovaním v presadzovaní takých legislatívnych zmien, ktorých cieľom je obmedziť právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry. Cieľom odporúčania je podporiť solídne výsledky dosiahnuté pri vyšetrovaní prípadov korupcie na vysokej úrovni.”

zdroj: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/4_1_194542_comm_recomm_en.pdf

Prečo ste sa tým doteraz nezaoberali?

§ 363 TP sa venujeme už niekoľko rokov, no kým sa z neho nestal najznámejší paragraf Trestného poriadku, tak odborná diskusia o § 363 TP nevzbudzovala taký záujem a už vôbec nie také emócie bežných ľudí, ako je tomu dnes. V roku 2019 sme práve pre Nadáciu Zastavme korupciu vypracovali podrobnú analýzu § 363 TP, tu si ju môžete prečítať.

Čo to vlastne je § 363 TP?

§ 363 TP je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť akékoľvek právoplatné rozhodnutia prokuratúry alebo polície, ktoré sú vydané v prípravnom konaní, ak týmito rozhodnutiami bol porušený zákon.

Toto oprávnenie by malo prispieť k rýchlej náprave, ak sa v prípravnom konaní vydalo nezákonné rozhodnutie. Rozhodnutie o tom, kedy sa použije § 363 TP, je výsostné právo generálneho prokurátora. On sám sa rozhodne, v ktorom prípade ho použije a v ktorom nie.

Technicky je § 363 len jedna veta v Trestnom poriadku:

“Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.” 

Dôsledkom takejto vágnej definície je, že § 363 TP je možné aplikovať netransparentne a napredvídateľne, preto sme presvedčení, že je potrebné znenie paragrafu zmeniť.

Aký je problém s § 363 TP?

Najväčšia hrozba § 363 TP je v tom, že do rúk jedného človeka koncentruje príliš širokú a silnú právomoc zasiahnuť do akéhokoľvek trestného stíhania na Slovensku ešte pred tým, ako sa dostane na súd. Takú právomoc nemá nikto iný na Slovensku a to považujeme za obrovské riziko bez ohľadu na to, kto je práve vo funkcii generálneho prokurátora.

Aktuálna podoba § 363 TP má aj ďalšie zásadné nedostatky:

  • Aplikácia tohto paragrafu v jeho súčasnom znení je netransparentná a nepredvídateľná.
  • § 363 TP umožňuje generálnemu prokurátorovi nepriamo obchádzať zákaz negatívnych pokynov.
  • Rozhodnutie generálneho prokurátora o použití § 363 TP je nepreskúmateľné a neexistuje voči nemu žiadny opravný prostriedok.

Kombinácia týchto faktorov vytvára priestor pre také rozhodnutia, ktoré môžu zásadným spôsobom znižovať dôveru verejnosti v spravodlivosť trestných stíhaní na Slovensku, a to bez ohľadu na to, kto je práve vo funkcii generálneho prokurátora.

Aké zmeny § 363 TP navrhujete?

Predpokladom pre používanie postupu generálneho prokurátora podľa § 363 TP by malo byť splnenie niekoľkých podmienok:

  1. postup generálneho prokurátora musí byť transparentný,

  2. ide o mimoriadny opravný prostriedok, a teda jeho výnimočnosť musí byť zachovaná,

  3. používanie postupu podľa § 363 TP nesmie obchádzať zákaz tzv. negatívnych pokynov voči podriadeným prokurátorom,

  4. postup generálneho prokurátora podľa § 363 TP musí byť predvídateľný, vzbudzovať dôveru a nenarúšať právne istoty.

Celé znenie našich návrhov nájdete v texte verejnej výzvy za zmeny § 363 TP.

Čo znamená, že je použitie § 363 TP nepredvídateľné?

V právnom štáte musí existovať právna istota. To znamená, že v podobných prípadoch musia štátne orgány postupovať podobne. Ak tomu tak nie je a štátne orgány v podobných prípadoch postupujú či rozhodujú rozdielne, ľudia nevedia predpokladať právne dôsledky svojho konania a nevedia, kedy konajú v súlade so zákonom a kedy nie, čo narúša ich právnu istotu. Zároveň vznikajú oprávnené pochybnosti o tom, či štátne orgány konajú spravodlivo a nezávislo.

Prečo sa miešate do politických tém?

To, že o nejakej téme či probléme rozprávajú politici, ešte neznamená, že je to výlučne politická téma. Podoba § 363 TP je predovšetkým odborný právny problém, ktorému sa venujeme dlhodobo. Tu si môžete prečítať našu analýzu § 363 TP, ktorú sme vypracovali už v roku 2019 a vtedy to nikto nepovažoval za politickú tému. Už takmer 30 rokov je našim cieľom prinášať návrhy na také systémové riešenia, vďaka ktorým sa podarí zlepšovať právny štát na Slovensku. S rovnakým zámerom dnes navrhujeme zmeny § 363 TP.

Kto vám dal mandát meniť zákony?

My nemeníme zákony, ale navrhujeme ich zmeny, a to je zásadný rozdiel. Svoj čas a vedomosti sme použili na to, aby sme vypracovali návrhy na zmeny § 363 TP. Teraz musíme presvedčiť aspoň 10 000 ľudí, aby verejnú výzvu s našimi návrhmi podporili svojim podpisom.

Práve podpora týchto ľudí je naším mandátom. Ak sa nám to podarí, tak môžeme nami vypracované návrhy predložiť parlamentu a vláde. Politici a političky sa môžu našimi návrhmi zaoberať, ale rovnako ich aj môžu rovno hodiť do koša. Rozhodnutie je na nich.

V demokratickej spoločnosti môže rovnako ako my postupovať ktorýkoľvek občan, alebo občianske združenie. Ak chcete aj vy navrhovať zmeny zákonov, tak v našom Občianskom kompase nájdete podrobné návody Ako sa zapojiť do tvorby zákonov a tiež Ako správne spísať petíciu.

Je to kampaň proti Marošovi Žilinkovi?

Nie, nie je. Sám Maroš Žilinka  vyhlásil, že by bolo dobré sa § 363 TP zaoberať a my s ním súhlasíme. 

V našej kampani sa snažíme o zmeny konkrétneho ustanovenia Trestného poriadku. Nehodnotíme rozhodnutia pána generálneho prokurátora, ale upozorňujeme na nedostatky mimoriadneho opravného prostriedku. Keď hovoríme o nedostatkoch dnešnej podoby § 363 TP, tak explicitne uvádzame, že riziká z nich vyplývajúce hrozia bez ohľadu na to, kto práve je vo funkcii generálneho prokurátora.

Bez vašej podpory § 363 TP nezmeníme ?

Paragrafu 363 TP sa môžeme venovať len vďaka finančnej podpore od ľudí ako ste Vy, ktorým záleží na tom, aby sa zákony používali transparentne a spravodlivo.

Blog VIA IURIS

Blog VIA IURIS

Kontakt pre médiá:
media@viaiuris.sk

Projekt ‘Piliere právneho štátu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF

Mohlo by vás zaujímať

 

Share This