Výber sudcov

Dátum publikácie: 2015
Editor: Kristína Babiaková

Zborník obsahuje príspevky a závery z diskusie prezentované na odbornej konferencii VIA IURIS, ktorá sa uskutočnila dňa 24. februára 2015 v Bratislave. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA IURIS dospelo na základe analýzy výberových konaní na sudcov Výber sudcov na Slovensku za roky 2011 až 2013.

Pozrite si celý zborník z konferencie PILC 2015

Share This