Seminár VIA IURIS: Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia

Bratislava, 07.09.2020 – Združenie VIA IURIS dnes na pôde Najvyššieho súdu SR zorganizovalo  vzdelávací seminár na tému „Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia“. Okrem sudcov, vyšších súdnych úradníkov a asistentov Najvyššieho súdu sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Generálnej prokuratúry a akademickej obce.

Išlo o posledný zo série vzdelávacích seminárov, ktoré sa v predchádzajúcom období uskutočnili aj na pôde Krajských súdov v Žiline, Nitre a Prešove, realizovaných v rámci projektu podporeného Európskou komisiou.

Príspevky predniesli Imrich Vozár, právnik VIA IURIS a Miroslav Gavalec, predseda senátu Najvyššieho súdu. Z Českej republiky na seminári vystúpil Aleš Roztočil, sudca Najvyššieho správneho súdu ČR. S posledným príspevkom sa prezentoval Michal Kianička, dlhoročný bývalý zamestnanec Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ.

Príspevky a následná diskusia priniesli rôznorodé pohľady na tému semináru prezentované z rôznych uhlov pohľadu – príslušnej právnej úpravy v Správnom súdnom poriadku,  rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR, situácie v Českej republike či rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ.

Prezentácie prednášajúcich nájdete tu:

Mgr. Imrich Vozár: Zainteresovaná verejnosť a jej prístup k spravodlivosti

JUDR. ING. MIROSLAV GAVALEC: Rozhodovacia prax slovenských súdov (Prístup verejnosti k spravodlivosti pri ochrane životného prostredia)

Mgr. Michal Kianička: Súdny dvor ako partner na dialóg

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M: Prístup verejnosti k spravodlivosti v oblasti životného prostredia v ČR

Titulná fotografia: Laurynas Mereckas / Unsplash.com
Fotografie zo seminára: Najvyšší súd SR

Share This