Legislatívny proces

Legislatívny proces

Obdobie: november 2014 – marec 2016 Problém Legislatívny proces Ak je verejnosť pri tvorbe zákonov a ich noviel braná ako rovnocenný partner štátu, zvyšuje sa kvalita demokratického dialógu, schválené právne predpisy majú vyššiu kvalitu a sú ľuďmi v praxi viac...