Splyňovňa odpadu ako rozvoj obce Janík?

Splyňovňa odpadu ako rozvoj obce Janík?

Splyňovňa odpadu ako rozvoj obce Janík? Firma AR DONAX, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je schránková firma zo Seychel, plánuje na druhý pokus postaviť v obci Janík splyňovňu odpadu. Pôvodne mala vyrábať plyn z biomasy (drevná štiepka, energetická plodina a...
Skvelý úspech Kristíny Babiakovej

Skvelý úspech Kristíny Babiakovej

Skvelý úspech Kristíny Babiakovej Gratulujeme Kristíne Babiakovej – vo voľbe kandidátov na sudcov najvyššieho správneho súdu uspela spolupracovníčka VIA IURIS Kristína Babiaková a ďalších 8 z 30 uchádzačov Novovznikajúci Najvyšší správny súd je jedným z...
Infosemináre Efektívna verejná správa

Infosemináre Efektívna verejná správa

Infosemináre Efektívna verejná správa VIA IURIS zahájilo sériu tzv. informačných seminárov, určených pre pracovníkov štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia. Semináre sa budú konať samostatne pre každý kraj, dohromady ich teda bude 8. Semináre sme...