Občiansky kompas – Staráme sa, lebo tu žijeme

Občiansky kompas – Staráme sa, lebo tu žijeme

Občiansky kompas – Staráme sa, lebo tu žijeme Byť aktívnym občanom ponúkajúcim pomoc či vyjadrujúcim svoj záujem, názor, pripomienku či nesúhlas, je voľba, ktorú vo VIA IURIS podporujeme. Dlhodobo sa venujeme presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva,...