Infosemináre Efektívna verejná správa

Infosemináre Efektívna verejná správa

Infosemináre Efektívna verejná správa VIA IURIS zahájilo sériu tzv. informačných seminárov, určených pre pracovníkov štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia. Semináre sa budú konať samostatne pre každý kraj, dohromady ich teda bude 8. Semináre sme...