Výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie – Vybrané otázky (Zborník z konferencie)

Čo nie je tajné, je verejné

Čo nie je tajné, je verejné Dátum publikácie: 2000 Autor: Tomáš Kamenec, Vlado Pirošík Manuál vysvetľuje základné myšlienky zákona o slobodnom prístupe k informáciám: na ktoré informácie sa zákon vzťahuje, kto je oprávnený žiadať o informácie, kto a ako je povinný...