Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva

Čo nie je tajné, je verejné

Dátum publikácie: 2000 Autor: Tomáš Kamenec, Vlado Pirošík Manuál vysvetľuje základné myšlienky zákona o slobodnom prístupe k informáciám: na ktoré informácie sa zákon vzťahuje, kto je oprávnený žiadať o informácie, kto a ako je povinný informácie poskytnúť. Pozrite...