EIA a dopravná infraštruktúra – Komparatívna právna analýza

Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií

Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií Dátum publikácie: 2006 Aarhuský dohovor – Zbierka prípadových štúdií bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska. Prečítajte...