Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe Dátum publikácie: 2009 Analýza Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska. Prečítajte si celú...
Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska

Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska Dátum publikácie: 2009 Robíme hluk: Prípadová štúdia zo Slovenska bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska. Prečítajte si celú štúdiu v...
Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

Analýza o obchodovaní s deťmi

Analýza o obchodovaní s deťmi Dátum publikácie: 2008 Analýza o právach dieťaťa (Obchodovanie s deťmi) bola vypracovaná v rámci medzinárodnej v rámci medzinárodnej spolupráce o právnych aspektoch súvisiacich s presadzovaním a ochranou základných ľudských práv v...
Aarhuský dohovor – Problémy aplikačnej praxe

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe

EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe Dátum publikácie: 2008 Analýza EIA a SEA – Príklady legislatívnej úpravy a praxe bola publikovaná v rámci medzinárodnej siete Justice and Environment, právnici VIA IURIS vypracovali časť týkajúcu sa Slovenska....