Čo môže znamenať rozhodnutie ESĽP vo veci Harabin v. SR?

Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam

Dátum publikácie: 2011 Autor: Peter Wilfling Na Slovensku otázka zverejňovania súdnych rozhodnutí stále nie je úplne vyjasnená. To, že sudca musí svoje rozhodnutie a dôvody rozhodnutia poskytnúť účastníkom konania, sa považuje za samozrejmé. Ale názory na otázku, či...
Čo môže znamenať rozhodnutie ESĽP vo veci Harabin v. SR?

Správa z občianskeho monitoringu súdov

Dátum publikácie: 2005 Autori: Zuzana Dlugošová, Mária Kolíková, Eva Kováčechová, Lýdia Marošiová, Šarlota Pufflerová, Pavol Žilinčík V roku 2005 realizovala Spoločnosť pre otvorené súdnictvo prvé občianske monitorovanie súdov na Slovensku. Projekt finančne podporil...