Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Verejná kontrola verejnej moci

Dátum publikácie: 2007 Editori: Zuzana Čaputová, Martin Štoffa Z obsahu: Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu SR v systéme kontroly a niektoré výsledky jeho kontrolnej činnosti. Pôsobnosť prokuratúry pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej...
Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Výber sudcov

Dátum publikácie: 2015 Editor: Kristína Babiaková Zborník obsahuje príspevky a závery z diskusie prezentované na odbornej konferencii VIA IURIS, ktorá sa uskutočnila dňa 24. februára 2015 v Bratislave. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým...
Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Výber sudcov na Slovensku

Dátum publikácie: 2013 Autor: Kristína Babiaková V analýze sa venujeme vybraným častiam slovenskej právnej úpravy výberových konaní na sudcov a predsedov súdov, ktorých interpretácia bola v minulosti predmetom odbornej diskusie. Zamerali sme sa na podmienky prístupu k...