Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Verejná kontrola verejnej moci

Verejná kontrola verejnej moci Dátum publikácie: 2007 Editori: Zuzana Čaputová, Martin Štoffa Z obsahu: Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu SR v systéme kontroly a niektoré výsledky jeho kontrolnej činnosti. Pôsobnosť prokuratúry pri výkone dozoru nad...
Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Výber sudcov

Výber sudcov Dátum publikácie: 2015 Editor: Kristína Babiaková Zborník obsahuje príspevky a závery z diskusie prezentované na odbornej konferencii VIA IURIS, ktorá sa uskutočnila dňa 24. februára 2015 v Bratislave. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli...
Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov

Výber sudcov na Slovensku

Výber sudcov na Slovensku Dátum publikácie: 2013 Autor: Kristína Babiaková V analýze sa venujeme vybraným častiam slovenskej právnej úpravy výberových konaní na sudcov a predsedov súdov, ktorých interpretácia bola v minulosti predmetom odbornej diskusie. Zamerali sme...