Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva Dátum publikácie: 2013 Editori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová Zborník obsahuje príspevky a závery z X. jubilejnej pracovnej konferencie. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA...
Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva Dátum publikácie: 2012 Autori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová Analýza poukazuje na niektoré vybrané aspekty procesnej aj hmotnoprávnej stránky disciplinárnych konaní. Autorky pracovali s disciplinárnymi rozhodnutiami...
Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Zodpovednosť verejných činiteľov

Zodpovednosť verejných činiteľov Dátum publikácie: apríl 2011 Autori: Zuzana Čaputová, Juraj Gyarfáš Je na Slovensku dostatočne vyvodzovaná zodpovednosť za nezákonný výkon právomoci verejnými činiteľmi? Aká je právna úprava v tejto oblasti? Máme vytvorené...
Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Európske súdne inštitúcie

Európske súdne inštitúcie Dátum publikácie: 2006 Editor: Eva Kováčechová Z obsahu: Európske súdne inštitúcie, trendy v ich rozhodovaní a dopad na rozhodovanie na Slovensku. Výzvy, ktoré pred týmito orgánmi ochrany práv stoja. Zborník je výsledkom 6. pracovnej...
Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov

Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov Dátum publikácie: 2005 Editor: Zuzana Dlugošová Z obsahu: Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov. Vzťah všeobecných súdov a Ústavného súdu. Prekonanie bariér vyplývajúcich z nejasného rozdelenia právomocí. Zborník je...