Výber sudcov

Výber sudcov

Výber sudcov Dátum publikácie: 2015 Editor: Kristína Babiaková Zborník obsahuje príspevky a závery z diskusie prezentované na odbornej konferencii VIA IURIS, ktorá sa uskutočnila dňa 24. februára 2015 v Bratislave. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli...
Výber sudcov

Výber sudcov na Slovensku

Výber sudcov na Slovensku Dátum publikácie: 2013 Autor: Kristína Babiaková V analýze sa venujeme vybraným častiam slovenskej právnej úpravy výberových konaní na sudcov a predsedov súdov, ktorých interpretácia bola v minulosti predmetom odbornej diskusie. Zamerali sme...
Výber sudcov

Profesijná etika sudcov

Profesijná etika sudcov Dátum publikácie: december 2012 Autor: Zuzana Čaputová Cieľom publikácie je bližšie objasniť význam pojmov a inštitútov upravených alebo naznačených v Etickom kódexe sudcov Slovenska, a to prostredníctvom úprav v zahraničných etických kódexoch,...
Výber sudcov

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva Dátum publikácie: 2013 Editori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová Zborník obsahuje príspevky a závery z X. jubilejnej pracovnej konferencie. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA...
Výber sudcov

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva Dátum publikácie: 2012 Autori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová Analýza poukazuje na niektoré vybrané aspekty procesnej aj hmotnoprávnej stránky disciplinárnych konaní. Autorky pracovali s disciplinárnymi rozhodnutiami...