Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Profesijná etika sudcov

Profesijná etika sudcov Dátum publikácie: december 2012 Autor: Zuzana Čaputová Cieľom publikácie je bližšie objasniť význam pojmov a inštitútov upravených alebo naznačených v Etickom kódexe sudcov Slovenska, a to prostredníctvom úprav v zahraničných etických kódexoch,...
Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva

Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva Dátum publikácie: 2013 Editori: Zuzana Čaputová, Eva Kováčechová Zborník obsahuje príspevky a závery z X. jubilejnej pracovnej konferencie. Východiskom pri úvahách o téme konferencie boli predovšetkým zistenia, ku ktorým VIA...
Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia

Zodpovednosť verejných činiteľov

Zodpovednosť verejných činiteľov Dátum publikácie: apríl 2011 Autori: Zuzana Čaputová, Juraj Gyarfáš Je na Slovensku dostatočne vyvodzovaná zodpovednosť za nezákonný výkon právomoci verejnými činiteľmi? Aká je právna úprava v tejto oblasti? Máme vytvorené...